Havaintojen tallentaminen

Kaikilla asemilla on kolmiakseliset magnetometrit, jotka rekisteröivät magneettikentän pohjois-, itä- ja pystykomponentit. Havainnot tallennetaan nykyisin 10 sekunnin välein.

Tarkastuksen jälkeen aineisto tallennetaan jatkokäyttöä varten tietokoneen levylle ja ajan mittaan myös CD-levyille. Vuosien 1982-1990 EISCAT-magnetometridata ja 1991-1997 IMAGE-data on saatavissa CD-levyllä. Magnetogrammit ovat katseltavissa myös WWW:n kautta.

Alustavaa IMAGE-aineistoa on nykyään saatavilla useimmilta asemilta lähes reaaliaikaisesti. Lopullisen tarkastetun datan saanti kestää yhdestä muutamaan kuukauteen.

Kaikki mittaustulokset ovat vapaasti käytettävissä tutkimustarkoituksiin. Havaintoja on käytetty hyväksi useissa kymmenissä revontulialueen tutkimustöissä.


Kotisivu

Asemat
Kartta
Työnjako
Havaintojen tallentaminen
Tieteelliset tavoitteet
Yhteystiedot

IMAGEn englanninkielinen kotisivu