Tieteelliset tavoitteet

Revontulien aikana ionosfäärissä ja magnetosfäärissä yli 100 km korkeudessa kulkee voimakkaita sähkövirtoja, jotka havaitaan maanpinnalla magneettikentän nopeina vaihteluina. Juuri näitä IMAGE havaitsee, kuten englanninkielinen nimi ja etusivulla oleva logo ilmaisevat.

Muoniossa havaittu deklinaatio (magneettineulan poikkeama maantieteellisestä pohjoisesta itään päin) suuren magneettisen myrskyn aikana 24. maaliskuuta 1991. Kuvassa on käytetty 10 minuutin keskiarvoja.

Kuten ylläolevasta deklinaatiokuvasta ilmenee, suurimpien häiriöiden aikana kompassineula saattaa heilahdella muutaman asteen verran. Revontulivirtojen voimakkuus voi nousta miljooniin ampeereihin, jota kannattaa verrata tavallisen korkeajänniteverkon noin 500 ampeerin virtaan.

Tutkimustyön erityisenä tavoitteena on selvittää erilaisiin revontulimuotoihin liittyvien virtojen rakennetta ja syntyä. IMAGE antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden, koska magnetometriverkko kattaa noin 2000 km pituisen alueen pohjois-eteläsuunnassa, ja peittää siten alueen, jolla revontulet yleensä esiintyvät.

Pelkät maanpinnan magneettikenttämittaukset eivät riitä kertomaan kaikkea revontulien fysiikasta, vaan apuna tarvitaan useita muita havaintoja. Ilmatieteen laitoksen johtama MIRACLE-hanke sisältää IMAGEn lisäksi STARE-ionosfääritutkan ja digitaalisten revontulikameroiden verkoston. Näiden mittalaitteiden avulla pystytään mittaamaan ionosfäärin sähkšvirtojen ajallinen ja paikallinen käyttäytyminen.


Kotisivu

Asemat
Kartta
Työnjako
Havaintojen tallentaminen
Tieteelliset tavoitteet
Yhteystiedot

IMAGEn englanninkielinen kotisivu