Työnjako

Ilmatieteen laitos osallistuu 9 aseman ylläpitoon ja huolehtii niiden datan käsittelystä. Ilmatieteen laitos on nykyään IMAGE-hankkeen johdossa.

Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio vastaa yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa pohjoisten asemien laitteiden huollosta ja kalibroinnista. Lisäksi observatorion omat havainnot ovat olleet mukana IMAGE-aineistossa vuoden 1996 alusta.

Braunschweigin teknillinen korkeakoulu Saksassa oli projektin koordinoija lokakuuhun 1995 asti. Se on myös toimittanut magnetometrit kuudelle Lapin asemalle.

Adolf-Schmidtin observatorio Niemegkissä Saksassa huolehtii Norjan ja Huippuvuorten IMAGE-datan tarkastuksesta ja lopullisen datakokonaisuuden valmistamisesta.

Tromssan yliopisto Norjassa ylläpitää Tromssan observatorion lisäksi seitsemää IMAGE-asemaa Jäämeren alueella. Norjalaiset osallistuvat lisäksi kahden Norjan Lapissa sijaitsevan aseman ylläpitoon. Puolan Tiedeakatemia huolehtii yhdestä Huippuvuorten havaintopaikasta. Jäämeren asemat liittyivät IMAGEen vuoden 1993 lopussa.

Ruotsin geologinen tutkimuskeskus toimittaa IMAGEen Abiskon ja Uppsalan havainnot, Ruotsin avaruustutkimuslaitos Kiirunan ja Lyckselen havainnot ja Apatityn Geofysikaalinen Instituutti (Venäjä) Lovozeron magneettikentän.

Kaikki mainitut tutkimuslaitokset työskentelevät myös kerätyn aineiston tieteellisessä hyväksikäytössä.


Kotisivu

Asemat
Kartta
Työnjako
Havaintojen tallentaminen
Tieteelliset tavoitteet
Yhteystiedot

IMAGEn englanninkielinen kotisivu