Aktiivisuus kartalla

Revontulten todennäköisyyttä arvioidaan tässä magneettikentän muutosnopeudesta laskettavan R-luvun avulla. Kartta näyttää havaintoasemien sijainnin ja viimeisimmän mitatun R-lukeman. Täplän väri kertoo, millaista revontulten todennäköisyyttä R-luku vastaa: sininen muuttuu keltaiseksi, kun heikkojen revontulten todennäköisyys on 50 %, ja punaiseksi, kun kirkkaiden tai runsaiden revontulten todennäköisyys on 50 %.

Pylväskaavio

Pylväskaavio esittää R-luvun aikasarjana viimeisimmän 24 tunnin ajalta. Pylvään väri kertoo, mikä revontulten todennäköisyyden kynnysarvo on ylittynyt. Kynnysarvot on myös merkitty vaakasuorilla viivoilla. Voit valita näytettävän havaintoaseman kaavion yläpuolella olevasta pudotusvalikosta.