OTSONIN TUHOUTUMINEN

Otsonin tuhoutuminen saattaa tapahtua esimerkiksi seuraavalla tavalla kloorimonoksidin vaikutuksesta. Valitettavasti kuvien teksti on englanniksi. Avuksi muutamien sanojen suomennokset:

ultraviolet radiation = ultraviolettisäteily

strike = tässä; hajottaa

CFC-molecule = CFC-molekyyli, eli haitallinen otsonia tuhoava kloori-fluori-hiili-molekyyli, jollaisia muodostuu ilmakehään päässeistä saasteista

chlorine atom = klooriatomi (klooriradikaali)

collide = törmätä

form = muodostaa

chlorine monoxide = kloorimonoksidi

ordinary = tavallinen

oxygen = happi (ordinary oxygen = tavallinen happi, yleensä happi esiintyy ilmakehässä muodossa O2 eli kahden happiatomin molekyylinä)

destroy = tuhota, hajottaa


Sarjakuva: kuva 1

Sarjakuva: kuva 2

Sarjakuva: kuva 3

Sarjakuva: kuva 4

Sarjakuva: kuva 5

Sarjakuva: kuva 6

Kuvien lähteenä: NASA


Lyhyt yhteenveto suomeksi: UV-säteily hajottaa CFC-yhdisteen aktiviseksi klooriksi. Klooriradikaali hajottaa otsonia kloorimonoksidiksi ja hapeksi O2. Kloorimonoksidi reagoi vapaan happiradikaalin kanssa muodostaen happimolekyylejä ja aktiivista klooria, joka voi jälleen hajoittaa otsonia.


© Ilmatieteen laitos