News

Apply for a vacancy in FMI-SPACE in Atmospheric Remote Sensing

The Atmospheric Remote Sensing group of the Earth Observation Unit in FMI-SPACE is looking for a head of group starting from 1.11.2019. See the advertisement in Finnish below:

Ilmatieteen laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen palvelu- ja tutkimuslaitos. Se tuottaa koko yhteiskunnan tarpeisiin sää-, meri-, ilmanlaatu- ja ilmastopalveluita sekä tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sää-, meri- ja ilmakehätieteiden alalla.

Ryhmäpäällikkö (Ilmakehän kaukokartoitus)

Tule vetämään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusryhmää tunnetun ja arvostetun työnantajan palveluksessa! Ilmatieteen laitoksen Kaukokartoitustutkimus-yksikkö hakee ryhmäpäällikköä Ilmakehän kaukokartoitus -ryhmään 1.11.2019 alkaen, organisaatiokauden 31.12.2021 loppuun asti.

Ryhmäpäällikkö toimii Ilmakehän kaukokartoitus -ryhmän esimiehenä. Ryhmä tutkii ja kehittää menetelmiä hyödyntää satelliittimittauksia ilmakehän kemiallisesta koostumuksesta ala- ja keski-ilmakehän tutkimuksessa, sekä erilaisissa yhteiskunnan kannalta tärkeissä sovelluksissa. Tutkimuksessa hyödynnetään myös mallinnusta sekä maanpintamittauksia. Ryhmä koordinoi ja osallistuu useisiin kansainvälisiin satelliittihankkeisiin joita rahoittavat avaruusjärjestöt (ESA ja EUMETSAT) sekä useisiin EU:n rahoittamiin ilman laatuun liittyviin tutkimushankkeisiin. Lisäksi ryhmä hyödyntää ja osallistuu Ilmatieteen laitoksen satelliittidatakeskuksen kehittämiseen. Ryhmä kuuluu myös Suomen Akatemian rahoittamaan inversiomallintamisen ja kuvantamisen huippuyksikköön.

Esimiestehtävien lisäksi tarjoamme sinulle mahdollisuuden kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tekemiseen, sekä yhteiskunnalle merkittävien palveluiden kehittämiseen. Teet esimiestyötäsi vahvasti verkostoituneessa tiimissä, johon kuuluu ryhmäpäälliköitä, tutkimusprofessoreita, yksikönpäälliköitä sekä toimialajohtaja.

Käytännössä työtehtäviisi kuuluu mm:

• Ilmatieteen laitoksen yhteisten tavoitteiden toimeenpano oman ryhmäsi osalta

• ryhmän tutkijoiden ja asiantuntijoiden tukeminen ja osaamisen kehittäminen

• esimiestyöhön kuuluvat hallinnolliset tehtävät

• rahoituksen varmistaminen tutkimus- ja kehitystyölle yhdessä asiantuntijoiden kanssa

• ilmakehän kaukokartoitukseen liittyvästä tutkimuksesta viestiminen medialle

• ryhmän tutkimusteemojen ja -menetelmien kehittäminen

• kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa aiempi kokemus esimiestehtävistä sekä kokemus tutkimustyöstä liittyen ilmakehän kemialliseen koostumukseen, ilman laatuun, keskiilmakehän prosesseihin, satelliittikaukokartoitukseen, datan tulkintaan, inversio-ongelmiin ja säteilynkulkuun. Lisäksi arvostamme kokemusta tutkimustietoon perustuvien palveluiden kehittämisestä yhteiskunnan eri sektoreille, tutkimusrahoituksen hankkimisesta, sekä kokemusta tutkimustyön ohjaamisesta ja projektien vetämisestä. Onnistuaksesi tehtävän hoidossa sinulla tulisi olla hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, esiintymiskokemusta ja valmius osallistua kansainvälisiin projekteihin ja kokouksiin, sekä halu aidosti kannustaa ja tukea ryhmäläisiäsi.

Lisäksi odotamme

  • tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa – tuloshakuisuutta ja organisointikykyä – erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja – erinomaista suomen ja sujuvaa englannin kielen taitoa

Eduksi luemme

  • tohtorin tutkinnon – näytöt kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja rahoitusinstrumenttien tuntemuksen – aktiivisen tieteellisen julkaisutoiminnan – kokemuksen tutkimushankkeiden tai osahankkeiden koordinoimisesta ja näytöt kansainvälisestä yhteistyöstä – tyydyttävän ruotsin kielen taidon

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle vastuullisen ja monipuolisen tehtävän, jossa pääset vaikuttamaan ja kehittämään oman ryhmäsi toimintaa. Samalla olet mukana kehittämässä Ilmatieteen laitoksen sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusyksikköä, joka muodostaa keskeisen osan Ilmatieteen laitoksen meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmaa. Saat tehtävässä tueksesi mukavat työkaverit, modernit toimitilat sekä monipuoliset liikunta- ja kulttuuriedut.

Tehtävä on määräaikainen virkasuhde organisaatiokauden loppuun asti ja alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän alussa on 6 kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy Ilmatieteen laitoksen palkkausjärjestelmän mukaan, perusteena tehtävän vaativuus, kokemus ja henkilökohtainen suoriutuminen. Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemus CV:n ja palkkatoiveen kanssa 15.10.2019 klo 12 mennessä valtiolle.fi kautta:

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=31-194-2019

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikönpäällikkö Johanna Tamminen, puh. 040 737 8733.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén